Case: Online betrokkenheid creëren bij nieuw te ontwikkelen poldertuin en kinderboerderij

Online communicatieadvies bieden

In de tijd dat ik minder werkte in verband met mijn jonge kinderen ben ik betrokken geraakt bij het kinderboerderijproject in Leerdam. Al jaren is er een groep vrijwilligers bezig om een kinderboerderij gerealiseerd te krijgen. Ze zochten iemand die een website wou realiseren en de social media nieuw leven in wou blazen. Een project in het groen voor kinderen. Dat sprak mij als natuurliefhebber enorm aan en ik zei 'ja'.


Communicatiestructuur

In het project speelden een aantal zaken toen ik instapte:

  • het project liep al jaren en had veel tegenslagen gehad; het terrein bepalen bleek lastig, wisseling van bestuursleden, trage bancaire ondersteuning. Kortom de snelheid was er een beetje uit;

  • er was nauwelijks communicatiestructuur met de achterban waardoor successen niet gevierd konden worden en voortgang ook niet gemeld kon worden;

  • krapte in het budget.

Mijn communicatieadvies

Op basis van de plannen en stukken die er waren heb ik de website ontwikkeld waarbij natuurbeleving en het 'aardegevoel' tot uiting komt. Ik heb een speciale pagina ingericht voor 'ontstaan en planning' waarin aangegeven wordt wat er de laatste twee jaar gebeurd is. Aangezien de kinderboerderij nog niet gebouwd is, zijn vooral animaties van architect en sfeerbeelden gebruikt voor de aankleding.

Tegelijkertijd ben ik gestart met het opnieuw tot leven brengen van de social media. Het, via deze media, in beweging krijgen van mensen vind ik nog elke dag geweldig. De volgende stappen zijn genomen:

  • successen, hoe klein ook, zijn we meteen gaan melden op facebook en instagram; veel views zijn daarbij belangrijk om onze achterban zo groot mogelijk te maken. De meeste berichten worden met gemiddeld 4000 views zeer goed bekeken. Ook de lokale pers weet onze facebookpagina goed te vinden;

  • voortgang wordt gemeld op social media, uit onze achterban hopen we nog voldoende vrijwilligers te verkrijgen in de nabije toekomst;

  • de socialmediaposts worden zoveel mogelijk gevoed met betrokkenheid: nieuwe sponsoren, MBO-leerlingen die helpen met de ontwikkelingen. Kortom: de maatschappij die helpt.

Deze elementen zet ik ook vaak in in ‘de projectversneller’ (zie diensten omtrent marketing).


Sponsoring inzetten

Het budget om het terrein om te bouwen tot poldertuin en kinderboerderij is beperkt. Ik heb een voorstel geschreven voor het inzetten van sponsoring van lokale bedrijven. Door te appelleren aan het gevoel van 'als gemeenschap realiseren wij hier een poldertuin en kinderboerderij' kan er meer gerealiseerd worden.

Via social media en de website wordt aan het werven van sponsors gewerkt. Ik heb echter duidelijk geadviseerd dat persoonlijke werving van de bestuursleden bij bedrijven de belangrijkste factor is. Het sponsordocument met speciale sponsorpakketten inclusief duidelijk inschrijfformulier geeft ze hierbij een concreet hulpstuk.


Communicatie laten meebewegen met de fases

De strategie voor de website en social media beweegt mee met de fases van de ontwikkeling. In de opbouwfase staat de sponsorwerving voorop. De website heeft een nu een commercieel karakter. Tijdens de bouw, als de sponsors al geworven zijn, zal dit langzaam afgebouwd worden en komt het educatieve, maatschappelijk betrokken en rustgevende karakter van de locatie meer tot uiting waardoor de focus kan verschuiven naar vrijwilligerswerving. Ik ondersteun ook graag uw organisatie met marketing- en communicatieacties die passen bij de fases in het project.


Al met al een bijzonder project met een prachtig idealistisch karakter.


Kan ik uw organisatie ook helpen met uw online aanwezigheid? Bel me of stuur een terugbel-whatsappje: 06-83801123.